Giờ giao dịch thị trường

Thời gian nghỉ hàng ngày là giải lao trong giao dịch. Các vị thế không thể được mở hoặc đóng trong thời gian này. Tuy nhiên, lệnh có thể được thực hiện khi thị trường mở cửa trở lại.

Khám phá ngay

Xin lưu ý giờ giao dịch có thể thay đổi dựa trên tính thanh khoản có sẵn. Nếu thị trường cơ sở đóng cửa trước thời hạn hoặc thiếu thanh khoản, chúng tôi có thể trì hoãn việc mở cửa thị trường hoặc vô hiệu hóa giao dịch đối với các công cụ bị ảnh hưởng.

Cập nhật thị trường (Lịch nghỉ giao dịch)

Sự kiện Ngày tháng Loại Công cụ / Trao đổi Giờ thị trường
29th of May 29/05/2024 Indices SAFRICA40 Closed
27th of May 27/05/2024 Commodities OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, SUGARWHITE, UKCOCOA, USCOCOA Closed
27th of May 27/05/2024 Commodities COFFEEA, COFFEER, CORN, COTTON Closed
27th of May 27/05/2024 Indices HK50, HKSHARES Closes 11:30
27th of May 27/05/2024 Indices US30, US500, USTEC, JP225 Closes 20:00
27th of May 27/05/2024 Indices UK100 Closed
27th of May 27/05/2024 Energies BRENT, GASOIL Closes 20:30
27th of May 27/05/2024 Energies WTI Closes 20:15
27th of May 27/05/2024 Spot Metals XCUUSD Closes 21:30
27th of May 27/05/2024 Spot Metals XAUUSD, XAGUSD Closes 20:15
20th of May 20/05/2024 Indices CANADA60, NORWAY25 Closed
17th of May 17/05/2024 Indices NORWAY25 Closed
15th of May 15/05/2024 Indices HK50, HKSHARES Closed
9th of May 09/05/2024 Indices NORWAY25 Closed
6th of May 06/05/2024 Commodities COFFEER, SUGARWHITE, UKCOCOA Closed
6th of May 06/05/2024 Commodities COFFEEA, SUGARRAW, USCOCOA Opens 14:30
6th of May 06/05/2024 Indices UK100 Closed
1st of May 01/05/2024 Indices F40, STOXX50, DE30, HK50, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 Closed
25th of April 25/04/2024 Indices AUS200 Opens 10:10
4th of April 04/04/2024 Indices HK50, HKSHARES Closed
2nd of April 02/04/2024 Indices STOXX50, DE30 Opens 03:15
1st of April 01/04/2024 Commodities COFFEER, CORN, UKCOCOA Closed
1st of April 01/04/2024 Commodities COFFEEA, SUGARRAW, USCOCOA Closed
1st of April 01/04/2024 Indices CN50 Opens 03:00
1st of April 01/04/2024 Indices AUS200, F40, STOXX50, UK100, DE30, HK50, AEX25, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 Closed
29th of March 29/03/2024 Commodities all Closed
29th of March 29/03/2024 Indices all Closed
29th of March 29/03/2024 Energies all Closed
29th of March 29/03/2024 Spot Metals all Closed
28th of March 28/03/2024 Indices NORWAY25 Closed
28th of March 28/03/2024 Indices AUS200 Closes 15:00
27th of March 27/03/2024 Indices NORWAY25 Closes 14:00
21st of March 21/03/2024 Indices SAFRICA40 Closed
19th of February 19/02/2024 Commodities SUGARWHITE Closes 19:00
19th of February 19/02/2024 Commodities CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA Closed
19th of February 19/02/2024 Indices US30, US500, USTEC, JP225 Closes 20:00
19th of February 19/02/2024 Spot Metals XCUUSD Closes 21:30
19th of February 19/02/2024 Spot Metals XAUUSD, XAGUSD Closes 21:15
13rd of February 13/02/2024 Indices HK50, HKSHARES Closed
12nd of February 12/02/2024 Indices HK50, HKSHARES Closed
9th of February 09/02/2024 Indices HK50, HKSHARES Closes 06:00
26th of January 26/01/2024 Energies AUS200 Opens 8:10
15th of January 15/01/2024 Commodities COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA Closed
15th of January 15/01/2024 Indices US30, US500, USTEC, JP225 Closes 20:00
15th of January 15/01/2024 Energies WTI Closes 21:15
15th of January 15/01/2024 Spot Metals XCUUSD Closed
15th of January 15/01/2024 Spot Metals XAUUSD, XAGUSD Closes 21:15
2nd of January 02/01/2024 Commodities CORN, SOYBEAN Opens 16:30
2nd of January 02/01/2024 Indices CN50 Opens 03:00
2nd of January 02/01/2024 Indices STOXX50, DE30 Opens 02:15
1st of January 01/01/2024 Crypto all Closed
1st of January 01/01/2024 Commodities all Closed
1st of January 01/01/2024 Indices all Closed
1st of January 01/01/2024 Energies all Closed
1st of January 01/01/2024 Spot Metals all Closed
1st of January 01/01/2024 forex all Closed
29th of December 29/12/2023 Indices AUS200 Closes 07:30
29th of December 29/12/2023 Indices CN50 Closes 23:15
29th of December 29/12/2023 Indices UK100 Closes 14:50
29th of December 29/12/2023 Indices STOXX50, DE30 Closes 23:00
29th of December 29/12/2023 Energies BRENT Closes 21:45
27th of December 27/12/2023 Indices STOXX50, DE30 Opens 02:15
26th of December 26/12/2023 Commodities CORN, SOYBEAN Opens 16:30
26th of December 26/12/2023 Commodities COFFEER, SUGARWHITE, UKCOCOA Closed
26th of December 26/12/2023 Commodities COFFEEA, COTTON, SUGARRAW, USCOCOA Opens 14:30
26th of December 26/12/2023 Indices CN50 Opens 03:00
26th of December 26/12/2023 Indices AUS200, F40, STOXX50, UK100, DE30, HK50, AEX25, CANADA60, HKSHARES, NORWAY25, SAFRICA40, SPAIN35 Closed
25th of December 25/12/2023 Crypto all Closed
25th of December 25/12/2023 Commodities all Closed
25th of December 25/12/2023 Indices all Closed
25th of December 25/12/2023 Energies all Closed
25th of December 25/12/2023 Spot Metals all Closed
25th of December 25/12/2023 forex all Closed
22rd of December 22/12/2023 Indices SAFRICA40 Closes 13:00
22rd of December 22/12/2023 Indices CN50 Closes 23:15
22rd of December 22/12/2023 Indices UK100 Closes 14:50
22rd of December 22/12/2023 Indices STOXX50, DE30 Closes 23:00
22rd of December 22/12/2023 Indices AUS200 Closes 07:30
22rd of December 22/12/2023 Energies BRENT Closes 21:45
15th of December 15/12/2023 Indices SAFRICA40 Closed
24th of November 24/11/2023 Commodities COTTON, OJUSD Opens 16:00
24th of November 24/11/2023 Commodities CORN, SOYBEAN Opens 17:30 and Closes 21:05
24th of November 24/11/2023 Indices US30, US500, USTEC, JP225 Closes 21:15
24th of November 24/11/2023 Energies BRENT, GASOIL Opens 04:00 and Closes 22:00
24th of November 24/11/2023 Energies WTI Closes 21:30
24th of November 24/11/2023 Spot Metals XCUUSD Opens 02:00 and Closes 21:45
24th of November 24/11/2023 Spot Metals XAUUSD, XAGUSD Closes 21:30
23rd of November 23/11/2023 Commodities COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA Closed
23rd of November 23/11/2023 Indices US30, US500, USTEC, JP225 Closes 21:00
23rd of November 23/11/2023 Energies BRENT, GASOIL Opens 04:00 and Closes 21:30
23rd of November 23/11/2023 Energies WTI Closes 21:15
23rd of November 23/11/2023 Spot Metals XCUUSD Closes 22:30
23rd of November 23/11/2023 Spot Metals XAUUSD, XAGUSD Closes 21:15
31st of October 31/10/2023 Indices UK100 Opens 02:00
24th of October - Day After Chung Yeung Festival 24/10/2023 Indices HK50 Opens 03:15
23rd of October - Chung Yeung Festival 23/10/2023 Indices HK50, HKSHARES Closed
20th of October - Day Before Chung Yeung Festival 20/10/2023 Indices HK50 Closes 21:00
9th of October - Thanksgiving Day 09/10/2023 Indices CANADA60 Closed
3rd of October - Day Following Chinese National Day 03/10/2023 Indices HK50 Opens 03:15
2nd of October - Australia Labour Day & Chinese National Day 02/10/2023 Indices HK50, HKSHARES Closed
29th of September - Mid Autumn festival 29/09/2023 Indices HK50 Closes 21:00
25th of September - Heritage Day 25/09/2023 Indices SAFRICA40 Closed
4th of September - Labour Day 04/09/2023 Commodities SUGARWHITE Closes 19:00
4th of September - Labour Day 04/09/2023 Commodities COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA Closed
4th of September - Labour Day 04/09/2023 Indices CANADA60 Closed
4th of September - Labour Day 04/09/2023 Indices US30, US500, USTEC, JP225 Closes 20:00
4th of September - Labour Day 04/09/2023 Energies BRENT, GASOIL Closes 20:30
4th of September - Labour Day 04/09/2023 Energies WTI Closes 20:15
4th of September - Labour Day 04/09/2023 Spot Metals XCUUSD Closes 21:30
4th of September - Labour Day 04/09/2023 Spot Metals XAUUSD, XAGUSD Closes 20:15
28th of August - August Bank Holiday 28/08/2023 Commodities COFFEER, UKCOCOA Closed
28th of August - August Bank Holiday 28/08/2023 Indices UK100 Closed
25th of August 25/08/2023 Indices UK100 Closes 23:00
9th of August - National Women's Day 09/08/2023 Indices SAFRICA40 Closed
7th of August - Civic Holiday 05/08/2023 Indices CANADA60 Closed
5th of July - Day after USA Independence Day 05/07/2023 Commodities COTTON Opens 15:00
5th of July - Day after USA Independence Day 05/07/2023 Commodities CORN, SOYBEAN Opens 16:30
4th of July - USA Independence Day 04/07/2023 Commodities SUGARWHITE Closes 19:00
4th of July - USA Independence Day 04/07/2023 Commodities COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA Closed
4th of July - USA Independence Day 04/07/2023 Indices US30, US500, USTEC, JP225 Closes 20:00
4th of July - USA Independence Day 04/07/2023 Energies BRENT Closes 20:30
4th of July - USA Independence Day 04/07/2023 Energies WTI Closes 21:15
4th of July - USA Independence Day 04/07/2023 Spot Metals XCUUSD Closes 21:30
4th of July - USA Independence Day 04/07/2023 Spot Metals XAUUSD, XAGUSD Closes 21:15
3rd of July - Canada Day 03/07/2023 Indices CANADA60 Closed
3rd of July - Canada Day 03/07/2023 Indices US30, US500, USTEC, JP225 Closes 20:15
23rd of June 23/06/2023 Indices HK50 Opens 04:15
22nd of June 22/06/2023 Indices HK50, HKSHARES Closed
21st of June 21/06/2023 Indices HK50 Closes 22:00
19th of June - Juneteenth 19/06/2023 Commodities SUGARWHITE Closes 19:00
19th of June - Juneteenth 19/06/2023 Commodities COFFEEA, CORN, COTTON, OJUSD, SOYBEAN, SUGARRAW, USCOCOA Closed
19th of June - Juneteenth 19/06/2023 Indices US30, US500, USTEC, JP225 Closes 20:00
19th of June - Juneteenth 19/06/2023 Indices DE30 Closes 23:00
19th of June - Juneteenth 19/06/2023 Energies BRENT, GASOIL Closes 20:30
19th of June - Juneteenth 19/06/2023 Energies WTI Closes 20:15
19th of June - Juneteenth 19/06/2023 Spot Metals XCUUSD Closes 21:30
19th of June - Juneteenth 19/06/2023 Spot Metals XAUUSD, XAGUSD Closes 21:15
16th of June - National Youth Day(South Africa) 16/06/2023 Indices SAFRICA40 Closed
12th of June - King's Birthday 12/06/2023 Indices AUS200 Opens 10:10

Xin lưu ý giờ giao dịch trong ngày lễ có thể thay đổi dựa trên thanh khoản khả dụng. Nếu thị trường cơ sở đóng cửa trước thời hạn hoặc thiếu thanh khoản, chúng tôi sẽ đóng giao dịch đối với các công cụ bị ảnh hưởng.

Khám phá ngay

Nghiêm túc về việc Giao dịch?

Phương pháp, điều kiện, kỹ năng của bạn trên nền tảng của chúng tôi
Hãy gọi đó là mối quan hệ đối tác hoàn hảo

Đăng ký ngay