Quy định và Giấy phép

Giao dịch thông minh và có trách nhiệm với nhà môi giới đáng tin cậy và minh bạch.

FXTRADING.com is an Australian foreign exchange trading (FOREX) brokerage firm based in Sydney, Australia. Our professionals not only bring valuable experience in the areas of risk management, technology and services, they also focus on the core values of integrity, transparency, diligence and compliance.

Hoàn toàn tuân thủ giấy phép toàn cầu

Quy định

Các dịch vụ và sản phẩm tài chính được cung cấp bởi Gleneagle Securities (Aust) Pty Limited, ABN 58 136 930 526, giao dịch với tên FXTRADING.com, được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) để vận hành một doanh nghiệp dịch vụ tài chính trong Úc theo Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFSL số 337985)

Các dịch vụ và sản phẩm tài chính được cung cấp bởi Gleneagle Securities (Aust) Pty Limited, ABN 58 136 930 526, giao dịch với tên FXTRADING.com, được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (ASIC) để vận hành một doanh nghiệp dịch vụ tài chính trong Úc theo Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc (AFSL số 337985)

Quy định

Bảo vệ tiền của khách hàng

Tất cả tiền của khách hàng FXT được giữ trong các tài khoản ủy thác riêng biệt của Ngân hàng Quốc gia Úc, một ngân hàng Úc được xếp hạng AA do APRA và ASIC quản lý.

Chúng tôi thường xuyên tiến hành các cuộc kiểm toán độc lập từ bên ngoài về các thỏa thuận tài chính và tuân thủ của chúng tôi để đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định.

Bảo mật thông tin cá nhân

At FXTRADING.com, we only collect personal information that is reasonably necessary for one or more of our functions or activities. Both client’s financial and personal information are protected with maximum care.

Luật chống rửa tiền

FXTRADING.com tuân theo luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. FXTRADING.com có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn hoặc ngừng giao dịch trên (các) tài khoản của bạn cho các mục đích của thủ tục.

Quy định: Giải quyết tranh chấp

FXTRADING.com muốn biết về bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải với dịch vụ được cung cấp cho bạn, vì vậy chúng tôi có thể thực hiện các bước để giải quyết mọi vấn đề. FXTRADING.com có quy trình giải quyết tranh chấp nội bộ và bên ngoài để giải quyết các khiếu nại từ khách hàng sử dụng các dịch vụ tài chính.

Nếu bạn có khiếu nại về sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính được cung cấp cho bạn, vui lòng bấm vào đây.

Mở tài khoản FXT của bạn

Access over 10,000 instruments in the ultimate trading environment. Join FXT today and empower your trading journey with world-class tools and analytics. Trade better and smarter with FXT