Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng 24/5 của chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp

Gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ

Cuộc gọi miễn phí qua điện thoại AU: 1800 FXTRADING

AU Địa phương: 02 8039 7366

Liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện

Văn phòng chính

Level 27, 25 Bligh Street, Sydney NSW 2000, Australia

Vị trí của chúng tôi

Sydney, Australia

Level 27, 25 Bligh Street, Sydney NSW 2000, Australia

Brisbane, Australia

Level 18, 175 EAGLE STREET, BRISBANE CITY, QLD 4000, Australia

Giờ làm việc của đội ngũ hỗ trợ

Ngôn ngữ Tính khả dụng Giờ địa phương của bạn
Tiếng Anh Khả dụng ngay bây giờ 24/5
Tiếng Trung Khả dụng ngay bây giờ 24/5

Mở tài khoản FXT của bạn

Access over 10,000 instruments in the ultimate trading environment. Join FXT today and empower your trading journey with world-class tools and analytics. Trade better and smarter with FXT