Chat with us, powered by LiveChat

Những ưu đãi

Chúng tôi đưa ra các khuyến mãi sau cho tất cả các tài khoản giao dịch mới.
Bạn có thể nhận hoặc đọc thêm về ưu đãi bằng cách nhấp vào nút Đọc thêm.

Lên tới 25%

Chương trình Nhà giao dịch mới

Bao đảm cho khoản lỗ tiền nạp đầu tiên

  • Ứng viên đủ điều kiện: Chủ tài khoản tiêu chuẩn
  • Số tiền gửi tối thiểu: $ 200 hoặc đơn vị tiền tệ tương đương
  • Ngày tính toán: Cuối mỗi tháng
  • Thời gian yêu cầu: 5 ngày làm việc

lên đến $50,000

Tiền thưởng tiền gửi có thể chuyển đổi

Tín dụng giao dịch được trả trước

  • Ứng viên đủ điều kiện: Chủ tài khoản tiêu chuẩn
  • Tiền thưởng tích lũy tối đa: $ 50.000
  • Thời gian sử dụng: Nhiều lần
  • Số tiền gửi lại tối thiểu để nhận tiền thưởng: $ 1,000

Nghiêm túc về việc Giao dịch?

Phương pháp, điều kiện, kỹ năng của bạn trên nền tảng của chúng tôi
Hãy gọi đó là mối quan hệ đối tác hoàn hảo

Đăng ký ngay