Nhà cung cấp công nghệ phân tích và nghiên cứu hàng đầu

FXT đã hợp tác với Trung tâm giao dịch để phục vụ tất cả khách hàng FXT tốt hơn

Tâm lý đám đông

Xa xa, đằng sau những ngọn núi chữ, xa quốc gia Vokalia và Consonantia, có những văn bản mù mịt. Tách ra, họ sống tại Bookmarksgrove ngay tại bờ biển Semantics, một đại dương ngôn ngữ rộng lớn.

Chế độ xem Kỹ thuật

Xa xa, đằng sau dãy núi chữ, xa quốc gia Vokalia và Consonantia, có những văn tự mù mịt. Tách ra, họ sống tại Bookmarksgrove ngay tại bờ biển Semantics, một đại dương ngôn ngữ rộng lớn.

Những ý tưởng nổi bật

Xa xa, đằng sau những ngọn núi chữ, xa các quốc gia Vokalia và Consonantia, có những văn bản mù mịt. Tách ra, họ sống tại Bookmarksgrove ngay tại bờ biển Semantics, một đại dương ngôn ngữ rộng lớn.

Lịch kinh tế

Xa xa, đằng sau những ngọn núi chữ, xa quốc gia Vokalia và Consonantia, có những văn bản mù mịt. Tách ra, họ sống tại Bookmarksgrove ngay tại bờ biển Semantics, một đại dương ngôn ngữ rộng lớn.

Tâm lý đám đông

Xác định cảm nhận của công chúng về một chủ đề nhất định dựa trên phân tích ngôn ngữ tự nhiên, độc quyền của hàng nghìn nguồn tin tức, blog và nền tảng truyền thông xã hội được thu thập trên web. Sử dụng điều này làm cơ sở cho các chiến lược đầu tư và đánh giá các ý tưởng giao dịch mới.

Để có toàn quyền truy cập vào Tâm lý đám đông

Chế độ xem Kỹ thuật

A financial market solution that produces market analysis by combining proprietary pattern recognition technology with screening by a global team of expert technicians.

Để có toàn quyền truy cập vào Chế độ xem kỹ thuật

Theo dõi những tin tức mới nhất của thị trường

Những ý tưởng nổi bật

Khám phá các ý tưởng đầu tư trực tiếp, cho dù tăng hay giảm, được hỗ trợ bởi cả phân tích kỹ thuật và cơ bản. Sàng lọc các ý tưởng để phù hợp với chiến lược giao dịch cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các bộ lọc mạnh mẽ.

Để có toàn quyền truy cập vào Ý tưởng Nổi bật

Lịch Kinh Tế

Theo dõi và dự đoán các sự kiện theo thời gian thực và dữ liệu kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường ở 38 quốc gia. Có được thông tin có giá trị mới nhất để phản ứng nhanh chóng với các diễn biến thị trường. Bộ lọc dữ liệu thời gian thực giúp phân tích các sự kiện tương tự đã tác động như thế nào đến thị trường và biến động giá trong quá khứ.

Mở tài khoản FXT mới của bạn

Join FXT today and empower your trading journey with world-class trading tools —trade better and smarter with FXT.