Hội thảo trực tuyến

Cải thiện giao dịch của bạn với các mẹo và kiến thức chuyên môn từ các chuyên gia ngoại hối của FXTRADING.com

Học cách giao dịch thông qua hội thảo trên web

Heighten your forex knowledge and become a better trader with our expert-led webinar series, whichever level you’re at.

Đăng ký Hội thảo trực tuyến sắp tới

Lọc theo

Cấp độ giao dịch
Tiếng Việt

Không có hội thảo trực tuyến sắp tới nào để hiển thị

Hội thảo trực tuyến trước đó

Xem các hội thảo trực tuyến trước đây của chúng tôi

Lọc theo

Cấp độ giao dịch
Tiếng Việt
Ngày Đề tài Người hướng dẫn Xem
{{item.datetime.format('DD/MM/YYYY')}} {{item.title}} {{item.lecturer}} Replay

Không có hội thảo trực tuyến nào để hiển thị

  1. {{item}}

Mở tài khoản FXT của bạn

Access over 10,000 instruments in the ultimate trading environment. Join FXT today and empower your trading journey with world-class tools and analytics. Trade better and smarter with FXT