Gửi tiền & Rút tiền

Chúng tôi cung cấp một loạt các phương thức cấp vốn, tất cả đều có sẵn thông qua cổng khách hàng an toàn của chúng tôi

Tùy chọn tiền gửi

Thẻ tín dụng
Tùy chọn cấp vốn Tiền tệ khả dụng Phí Khoản tiền gửi tối thiểu Thời gian Gửi tiền
Tất cả các loại tiền tệ thông dụng Được bảo hiểm bởi chúng tôi Tối thiểu. 50 USD hoặc đơn vị tiền tệ khác có giá trị tương đương Ngay lập tức Gửi tiền
USD, EUR, GBP, AUD, THB, VND,MYR, IDR Được bảo hiểm bởi chúng tôi Tối thiểu. 50 USD hoặc đơn vị tiền tệ khác có giá trị tương đương Ngay lập tức Gửi tiền
USD, EUR, GBP, AUD, THB, VND,MYR, IDR Được bảo hiểm bởi chúng tôi Tối thiểu. 50 USD hoặc đơn vị tiền tệ khác có giá trị tương đương Ngay lập tức Gửi tiền
Thanh toán điện tử
Tùy chọn cấp vốn Tiền tệ khả dụng Phí Khoản tiền gửi tối thiểu Thời gian Gửi tiền
USD, EUR, GBP, AUD, CAD 1.5% Tối thiểu. 50 USD hoặc đơn vị tiền tệ khác có giá trị tương đương Ngay lập tức Gửi tiền
CNY Được bảo hiểm bởi chúng tôi Tối thiểu. 500 USD Ngay lập tức Gửi tiền
THB, VND, MYR, IDR Được bảo hiểm bởi chúng tôi Tối thiểu. 50 USD Ngay lập tức Gửi tiền
USD Được bảo hiểm bởi chúng tôi Tối thiểu. 50 USD Ngay lập tức Gửi tiền
Chuyển khoản Ngân hàng Quốc tế
Tùy chọn cấp vốn Tiền tệ khả dụng Phí Khoản tiền gửi tối thiểu Thời gian Gửi tiền
USD, EUR, GBP, AUD, CAD, HKD, JPY, NZD, SGD Tùy thuộc vào ngân hàng Tối thiểu. 50 USD hoặc đơn vị tiền tệ khác có giá trị tương đương 2-3 ngày Gửi tiền
Chuyển khoản Ngân hàng Nội địa
Tùy chọn cấp vốn Tiền tệ khả dụng Phí Khoản tiền gửi tối thiểu Thời gian Gửi tiền
USD, AUD, HKD, SGD, VND, MYR, IDR Được bảo hiểm bởi chúng tôi Tối thiểu. 50 USD hoặc đơn vị tiền tệ khác có giá trị tương đương 1-2 ngày Gửi tiền
Thẻ tín dụng
Tùy chọn cấp vốn
Tiền tệ khả dụng Tất cả các loại tiền tệ thông dụng
Phí Được bảo hiểm bởi chúng tôi
Khoản tiền gửi tối thiểu Tối thiểu. 50 USD hoặc đơn vị tiền tệ khác có giá trị tương đương
Thời gian Ngay lập tức
Gửi tiền Gửi tiền
Tùy chọn cấp vốn
Tiền tệ khả dụng USD, EUR, GBP, AUD, THB, VND,MYR, IDR
Phí Được bảo hiểm bởi chúng tôi
Khoản tiền gửi tối thiểu Tối thiểu. 50 USD hoặc đơn vị tiền tệ khác có giá trị tương đương
Thời gian Ngay lập tức
Gửi tiền Gửi tiền
Tùy chọn cấp vốn
Tiền tệ khả dụng USD, EUR, GBP, AUD, THB, VND,MYR, IDR
Phí Được bảo hiểm bởi chúng tôi
Khoản tiền gửi tối thiểu Tối thiểu. 50 USD hoặc đơn vị tiền tệ khác có giá trị tương đương
Thời gian Ngay lập tức
Gửi tiền Gửi tiền
Thanh toán điện tử
Tùy chọn cấp vốn
Tiền tệ khả dụng USD, EUR, GBP, AUD, CAD
Phí 1.5%
Khoản tiền gửi tối thiểu Tối thiểu. 50 USD hoặc đơn vị tiền tệ khác có giá trị tương đương
Thời gian Ngay lập tức
Gửi tiền Gửi tiền
Tùy chọn cấp vốn
Tiền tệ khả dụng CNY
Phí Được bảo hiểm bởi chúng tôi
Khoản tiền gửi tối thiểu Tối thiểu. 50 USD
Thời gian Ngay lập tức
Gửi tiền Gửi tiền
Tùy chọn cấp vốn
Tiền tệ khả dụng THB, VND, MYR, IDR
Phí Được bảo hiểm bởi chúng tôi
Khoản tiền gửi tối thiểu Tối thiểu. 50 USD
Thời gian Ngay lập tức
Gửi tiền Gửi tiền
Tùy chọn cấp vốn
Tiền tệ khả dụng USD
Phí Được bảo hiểm bởi chúng tôi
Khoản tiền gửi tối thiểu Tối thiểu. 50 USD
Thời gian Ngay lập tức
Gửi tiền Gửi tiền
Chuyển khoản Ngân hàng Quốc tế
Tùy chọn cấp vốn
Tiền tệ khả dụng USD, EUR, GBP, AUD, CAD, HKD, JPY, NZD, SGD
Phí Tùy thuộc vào ngân hàng
Khoản tiền gửi tối thiểu Tối thiểu. 50 USD hoặc đơn vị tiền tệ khác có giá trị tương đương
Thời gian 2-3 ngày
Gửi tiền Gửi tiền
Chuyển khoản Ngân hàng Nội địa
Tùy chọn cấp vốn
Tiền tệ khả dụng USD, AUD, HKD, SGD, VND, MYR, IDR
Phí Được bảo hiểm bởi chúng tôi
Khoản tiền gửi tối thiểu Tối thiểu. 50 USD hoặc đơn vị tiền tệ khác có giá trị tương đương
Thời gian 1-2 ngày
Gửi tiền Gửi tiền

Tùy chọn Rút tiền

Thẻ tín dụng
Tùy chọn Rút tiền Tiền tệ khả dụng Phí Tiền rút tối thiểu Thời gian Rút tiền
Tất cả các loại tiền tệ thông dụng Được bảo hiểm bởi chúng tôi Tối thiểu. 50 USD hoặc bằng tiền tệ khác có giá trị tương đương Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 1-3 ngày làm việc Rút tiền
USD, EUR, GBP, AUD, THB, VND, MYR, IDR Được bảo hiểm bởi chúng tôi Tối thiểu. 50 USD hoặc bằng tiền tệ khác có giá trị tương đương Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 3-5 ngày làm việc Rút tiền
USD, EUR, GBP, AUD, THB, VND, MYR, IDR Được bảo hiểm bởi chúng tôi Tối thiểu. 50 USD hoặc bằng tiền tệ khác có giá trị tương đương Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 3-5 ngày làm việc Rút tiền
Thanh toán điện tử
Tùy chọn Rút tiền Tiền tệ khả dụng Phí Tiền rút tối thiểu Thời gian Rút tiền
USD, EUR, GBP, AUD, CAD 1.5% Tối thiểu. 50 USD hoặc bằng tiền tệ khác có giá trị tương đương Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn ngay lập tức Rút tiền
USD TRC 5U, ERC 20U, OMNI 33U Tối thiểu. 50 USD hoặc đơn vị tiền tệ khác có giá trị tương đương Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 1-2 ngày làm việc Rút tiền
Chuyển khoản Ngân hàng Quốc tế
Tùy chọn Rút tiền Tiền tệ khả dụng Phí Tiền rút tối thiểu Thời gian Rút tiền
Chuyển khoản Ngân hàng Quốc tế
USD, EUR, GBP, AUD, CAD, HKD, JPY, NZD, SGD Tùy thuộc vào ngân hàng Tối thiểu. 50 USD hoặc bằng tiền tệ khác có giá trị tương đương Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 2-3 ngày làm việc Rút tiền
Chuyển khoản Ngân hàng Nội địa
Tùy chọn Rút tiền Tiền tệ khả dụng Phí Tiền rút tối thiểu Thời gian Rút tiền
USD, EUR, GBP, AUD, CAD Được bảo hiểm bởi chúng tôi Tối thiểu. 450 USD hoặc bằng tiền tệ khác có giá trị tương đương 1-2 ngày làm việc Rút tiền
Chuyển khoản qua ngân hàng Úc
USD, EUR, GBP, AUD, CAD Được bảo hiểm bởi chúng tôi Tối thiểu. 50 USD hoặc bằng tiền tệ khác có giá trị tương đương 1-2 ngày làm việc Rút tiền
Thái Lan / Việt Nam / Malaysia / Cộng hòa Indonesia
USD, EUR, GBP, AUD, CAD Được bảo hiểm bởi chúng tôi Tối thiểu. 50 USD hoặc bằng tiền tệ khác có giá trị tương đương 1-2 ngày làm việc Rút tiền
Thẻ tín dụng
Tùy chọn Rút tiền
Tiền tệ khả dụng Tất cả các loại tiền tệ thông dụng
Phí Được bảo hiểm bởi chúng tôi
Tiền rút tối thiểu Tối thiểu. 50 USD hoặc bằng tiền tệ khác có giá trị tương đương
Thời gian Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 1-3 ngày làm việc
Rút tiền Rút tiền
Tùy chọn Rút tiền
Tiền tệ khả dụng USD, EUR, GBP, AUD, THB, VND, MYR, IDR
Phí Được bảo hiểm bởi chúng tôi
Tiền rút tối thiểu Tối thiểu. 50 USD hoặc bằng tiền tệ khác có giá trị tương đương
Thời gian Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 3-5 ngày làm việc
Rút tiền Rút tiền
Tùy chọn Rút tiền
Tiền tệ khả dụng USD, EUR, GBP, AUD, THB, VND, MYR, IDR
Phí Được bảo hiểm bởi chúng tôi
Tiền rút tối thiểu Tối thiểu. 50 USD hoặc bằng tiền tệ khác có giá trị tương đương
Thời gian Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 3-5 ngày làm việc
Rút tiền Rút tiền
Thanh toán điện tử
Tùy chọn Rút tiền
Tiền tệ khả dụng USD, EUR, GBP, AUD, CAD
Phí Được bảo hiểm bởi chúng tôi
Tiền rút tối thiểu Tối thiểu. 50 USD hoặc bằng tiền tệ khác có giá trị tương đương
Thời gian Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn ngay lập tức
Rút tiền Rút tiền
Tùy chọn Rút tiền
Tiền tệ khả dụng USD
Phí TRC 5U, ERC 20U, OMNI 33U
Tiền rút tối thiểu Tối thiểu. 50 USD hoặc đơn vị tiền tệ khác có giá trị tương đương
Thời gian Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 1-2 ngày làm việc
Rút tiền Rút tiền
Chuyển khoản Ngân hàng Quốc tế
Tùy chọn Rút tiền
Chuyển khoản Ngân hàng Quốc tế
Tiền tệ khả dụng USD, EUR, GBP, AUD, CAD, HKD, JPY, NZD, SGD
Phí Tùy thuộc vào ngân hàng
Tiền rút tối thiểu Tối thiểu. 50 USD hoặc bằng tiền tệ khác có giá trị tương đương
Thời gian Xử lý trong 24 giờ, đến tài khoản của bạn 2-3 ngày làm việc
Rút tiền Rút tiền
Chuyển khoản Ngân hàng Nội địa
Tùy chọn Rút tiền
Tiền tệ khả dụng USD, EUR, GBP, AUD, CAD
Phí Được bảo hiểm bởi chúng tôi
Tiền rút tối thiểu Tối thiểu. 50 USD hoặc bằng tiền tệ khác có giá trị tương đương
Thời gian 1-2 ngày làm việc
Rút tiền Rút tiền
Tùy chọn Rút tiền
Chuyển khoản qua ngân hàng Úc
Tiền tệ khả dụng USD, EUR, GBP, AUD, CAD
Phí Được bảo hiểm bởi chúng tôi
Tiền rút tối thiểu Tối thiểu. 50 USD hoặc bằng tiền tệ khác có giá trị tương đương
Thời gian 1-2 ngày làm việc
Rút tiền Rút tiền
Tùy chọn Rút tiền
Thái Lan / Việt Nam / Malaysia / Cộng hòa Indonesia
Tiền tệ khả dụng USD, EUR, GBP, AUD, CAD
Phí Được bảo hiểm bởi chúng tôi
Tiền rút tối thiểu Tối thiểu. 50 USD hoặc bằng tiền tệ khác có giá trị tương đương
Thời gian 1-2 ngày làm việc
Rút tiền Rút tiền

“Stay Focused, Stay Driven” — FXTRADING.com

Bạn có biết chi phí giao dịch là một trong những yếu tố quan trọng để giao dịch thành công không?

Làm thế nào để nạp tiền?

1

Đăng nhập

vào 'Cổng thông tin khách hàng' và nhấp vào nút Gửi tiền

2

Chọn

phương thức gửi tiền

3

Nhập số tiền

bạn muốn gửi tiền và gửi yêu cầu

4

Bắt đầu giao dịch

1

Đăng nhập

vào 'Cổng thông tin khách hàng' và nhấp vào nút Gửi tiền

2

Chọn

phương thức gửi tiền

3

Nhập số tiền

bạn muốn gửi tiền và gửi yêu cầu

4

Bắt đầu giao dịch

Làm thế nào để rút tiền?

1

Đăng nhập

vào 'Cổng thông tin khách hàng' và nhấp vào nút Gửi tiền

2

Chọn

phương thức rút tiền và nhập thông tin chi tiết tài khoản của bạn

3

Nhập số tiền

bạn muốn rút tiền và gửi yêu cầu

4

Số tiền được yêu cầu

sẽ được trừ vào tài khoản giao dịch của bạn và được gửi cho bạn

1

Đăng nhập

vào 'Cổng thông tin khách hàng' và nhấp vào nút Gửi tiền

2

Chọn

phương thức rút tiền và nhập thông tin chi tiết tài khoản của bạn

3

Nhập số tiền

bạn muốn rút tiền và gửi yêu cầu

4

Số tiền được yêu cầu

sẽ được trừ vào tài khoản giao dịch của bạn và được gửi cho bạn

Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để gửi tiền vào tài khoản giao dịch của tôi?

Bạn có thể dễ dàng gửi tiền vào tài khoản giao dịch của mình bằng cách đăng nhập vào trang hỗ trợ khách hàng an toàn của chúng tôi và chọn các phương thức gửi tiền khác nhau. Đăng nhập vào trang khách hàng của bạn, chọn tài khoản bạn muốn gửi tiền, nhấp vào "Tùy chọn gửi tiền". Sau đó, vui lòng chọn phương thức gửi tiền bạn muốn sử dụng. Vui lòng đảm bảo rằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, PayPal hoặc tài khoản ngân hàng bạn sử dụng để gửi tiền là tài khoản đứng tên bạn. Xin lưu ý: Chúng tôi không chấp nhận tiền gửi của bên thứ ba.

Khi gửi tiền, FXTRADING.com FXT không tính thêm phí. Tuy nhiên, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của mình để biết thêm thông tin về chi phí.

Làm cách nào để rút tiền từ tài khoản giao dịch của tôi?

Bạn có thể đăng nhập vào trang khách hàng, chọn tài khoản giao dịch bạn muốn rút tiền trong cột "Quản lý quỹ", nhấp vào "Rút tiền" và chọn phương thức bạn muốn rút tiền.

Số tiền tối đa tôi có thể gửi hoặc rút là bao nhiêu?

Không có yêu cầu gửi tiền tối thiểu cho tài khoản tiêu chuẩn (Standard) và tài khoản chuyên nghiệp (Pro). Không có giới hạn cho việc rút tiền, nhưng số tiền rút tối thiểu là 100 đô la.

Tôi có thể nạp tiền nếu số dư tài khoản giao dịch của tôi bị âm không?

Có, tính năng gửi tiền của bạn sẽ vẫn hoạt động ngay cả khi bạn có số dư âm. Bạn có thể đăng ký hủy bỏ số dư âm bằng cách gửi email đến service@fxtrading.com. Tuy nhiên, điều này cần được xem xét và thông qua trong từng trường hợp cụ thể. Thường mất 1-3 ngày làm việc mới nhận được kết quả.

Tôi có thể chuyển tiền từ tài khoản giao dịch của mình sang tài khoản giao dịch của khách hàng khác không?

Xin lỗi, bạn không thể chuyển tiền vào tài khoản giao dịch của khách hàng khác. Các yêu cầu tuân thủ và quy định của chúng tôi nghiêm cấm các khoản thanh toán của bên thứ ba hoặc chuyển tiền giữa các bên. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các tiêu chuẩn tuân thủ và bảo mật tiền tệ cao nhất.

Có thể chuyển tiền giữa các tài khoản giao dịch không?

Có, có thể dễ dàng chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản giao dịch dưới cùng một chủ tài khoản. Đăng nhập vào trang khách hàng FXT của bạn, trong cột "Quản lý tiền", chọn tài khoản giao dịch và nhấp vào "Chuyển", sau đó làm theo gợi ý để hoàn tất chuyển khoản nội bộ. Lưu ý: Trước khi chuyển nhượng nội bộ, vui lòng cân nhắc vị thế của mình để tránh bị lỗ.

Nếu bạn đã đăng ký nhiều tài khoản giao dịch với các địa chỉ email khác nhau, nếu bạn cần chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản giao dịch đó, vui lòng gửi email đăng ký trực tiếp đến service@fxtrading.com hoặc liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến của chúng tôi

Mất bao lâu để tiền gửi của tôi đến nơi?

Các dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để cung cấp cho bạn cách gửi tiền nhanh hơn và thuận tiện hơn.

Vui lòng chọn một trong các phương thức sau để gửi tiền ngay lập tức:

PayPal
VISA
MasterCard
Neteller
UnionPay
Ngân hàng trực tuyến địa phương
Nếu bạn gửi tiền bằng chuyển khoản ngân hàng, thời gian đến sẽ giống như tốc độ xử lý của ngân hàng của bạn, thường là 1-3 ngày làm việc.

Nghiêm túc về việc Giao dịch?

Phương pháp, điều kiện, kỹ năng của bạn trên nền tảng của chúng tôi
Hãy gọi đó là mối quan hệ đối tác hoàn hảo

Đăng ký ngay