Điều kiện giao dịch

FXTRADING.com là công ty môi giới cấp 1, đối tác của BNP nhằm cung cấp dịch vụ, chênh lệch, ký quỹ, tỷ lệ đòn bẩy và phí hoán đổi cạnh tranh nhất trong toàn ngành

Thực hiện

Tốc độ thực thi trung bình tại FXTRADING.com là dưới 8oms. Các giao dịch được thực hiện với tốc độ cực nhanh với FXTRADING.com, được hỗ trợ bởi một mạng lưới thị trường sâu rộng trong một môi trường giao dịch mạnh mẽ

Lãi suất qua đêm

FXTRADING com cung cấp cả tỷ giá hoán đổi Mua và Bán đối với các cặp tiền tệ và Hợp đồng chênh lệch của chúng tôi. Tỷ giá hoán đổi có thể dương hoặc âm đối với lợi nhuận giao dịch của bạn, và được xác định bởi lãi suất qua đêm chênh lệch giữa hai công cụ

Giờ giao dịch

Clients can view the trading hours here or from our MetaTrader Platform by right-clicking on an instrument in the ‘Market Watch’ section, then clicking ‘Specification’. The opened window will show the Trading Hours for any specific trading instruments.

Please be aware that FXTRADING.com's server time and charts are GMT+2 or GMT+3, (During daylight savings time)

Chênh lệch giá

Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các nhà môi giới lớn (PBs) đã rất chọn lọc trong việc thiết lập các mối quan hệ, và kết quả là nhiều nhà môi giới đã mất tài khoản Nhà môi giới Chính cấp 1. Tại FXTRADING com, chúng tôi cung cấp các nhóm thanh khoản sâu và đáng tin cậy qua nhiều nhà cung cấp thanh khoản với mức chênh lệch dẫn đầu thị trường thông qua mối quan hệ chặt chẽ với BNP. Chênh lệch trên các cặp chính có thể xuống thấp tới 0,0 pips trên nền tảng của chúng tôi

Ký quỹ và đòn bẩy

FXTRADING.com cung cấp cho khách hàng sự linh hoạt khi giao dịch với đòn bẩy lên đến 30: 2 , Sử dụng đòn bẩy có nghĩa là bạn có thể giao dịch hiệu quả các vị thế lớn hơn vốn của mình. Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy là một con dao hai lưỡi vì nó vừa có thể làm tăng lỗ cũng như lợi nhuận tiềm năng

Các Công cụ Giao dịch với FXTRADING.com

Giao dịch nhiều loại công cụ phổ biến trong môi trường giao dịch tối ưu, chênh lệch giá cực thấp, phí qua đêm cạnh tranh và được cung cấp đòn bẩy 3011.

Nghiêm túc về việc Giao dịch?

Phương pháp, điều kiện, kỹ năng của bạn trên nền tảng của chúng tôi
Hãy gọi đó là mối quan hệ đối tác hoàn hảo

Đăng ký ngay