Các loại tài khoản giao dịch

Chọn tài khoản giao dịch phù hợp với mục tiêu giao dịch của bạn

“Stay Focused, Stay Driven” — FXTRADING.com

Bạn có biết chi phí giao dịch là một trong những yếu tố quan trọng để giao dịch thành công không?

Làm sao để bắt đầu

1

Đăng ký

2

Xác minh

3

Nạp quỹ

4

Giao dịch

Câu hỏi thường gặp

Nếu số dư tài khoản bằng 0, tài khoản giao dịch thực của tôi có bị đóng không?

Không. Ngay cả khi số dư tài khoản của bạn bằng 0, tài khoản thực của bạn vẫn có giá trị.

Làm cách nào để mở tài khoản trực tiếp với FXTRADING.com?

1. Mở Tài Khoản Giao Dịch:
Truy cập vào trang web này https://fxt-chn.org/vi/trading-platform/?action=forexSignup
- Điền vào Tên, Họ, Địa chỉ Email, Số điện thoại (chọn mã quốc gia đúng), và Mật khẩu.
- Đánh dấu vào ô "Tôi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và xác nhận rằng tôi đã trên 18 tuổi."
- Nhấn nút "Gửi".

2. Cập Nhật Thông Tin Cá Nhân:
- Trong Cổng khách hàng, nhấn vào nút có tên của bạn.
- Chọn "Thông tin cá nhân."
- Thêm thông tin như Ngày sinh, Quốc gia, Thành phố, Địa chỉ, Loại tài khoản, Quốc tịch, và Mã bưu điện.
- Nhấn "Bước tiếp theo."

3. Lựa Chọn Tùy Chọn:
- Chỉ ra nếu bạn là công dân/cư dân Hoa Kỳ.
- Đề cập nếu bạn là người có quan hệ chính trị.
- Chọn giới tính của bạn.

3. Tải Lên Chứng Minh Thư Nhân Dân:
- Trong Cổng khách hàng, nhấn tên của bạn một lần nữa.
- Nhấn vào "Trung tâm Xác minh."
- Tải lên Chứng Minh Thư Nhân Dân của bạn.
- Nếu chứng minh thư của bạn có 2 mặt, chọn "Có" trước khi tải lên mặt sau.

5. Tải Lên Chứng Từ Chứng Minh Nơi Ở:
- Thực hiện cùng các bước để tải lên Chứng từ Chứng Minh Nơi Ở của bạn.

6. Xác Nhận Tải Lên:
- Nếu bạn thấy thông báo "Cảm ơn bạn đã tải tài liệu lên. Đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét nó sớm," thì bạn đã tải tài liệu thành công.

7. Xem Xét và Duyệt Tài Khoản:
- Đội ngũ Onboarding Khách hàng, KYC và Tuân thủ sẽ xem xét đơn xin của bạn trong vòng một ngày làm việc.
- Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng liên hệ với hỗ trợ khách hàng qua địa chỉ service@fxtrading.com, trò chuyện trực tuyến hoặc cuộc gọi quốc tế.

Làm cách nào để xác nhận rằng tài khoản của tôi đã được mở thành công?

Khi đơn đăng ký tài khoản trực tuyến của bạn được hoàn tất và được chấp thuận, bạn sẽ nhận được 1 thư email thông báo rằng tài khoản của bạn đã được mở, nội dung email bao gồm số tài khoản của bạn, mật khẩu và hướng dẫn sử dụng tài khoản.

Phí qua đêm được tính khi nào?

Phí qua đêm trong ngoại hối là chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ trong cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch, nó được tính toán dựa trên vị thế của bạn là mua hay bán. Nếu bạn giữ một vị thế tại điểm chuyển tiền hàng ngày, tức là 00:00 giờ máy chủ, trong giao dịch ngoại hối được gọi là "tomorrow next" hoặc "tom next", bạn sẽ bị tính phí lãi suất qua đêm.

Câu hỏi thường gặp

Nếu số dư tài khoản bằng 0, tài khoản giao dịch thực của tôi có bị đóng không?

Không. Ngay cả khi số dư tài khoản của bạn bằng 0, tài khoản thực của bạn vẫn có giá trị.

Làm cách nào để mở tài khoản trực tiếp với FXTRADING.com?

1. Mở Tài Khoản Giao Dịch:
Truy cập vào trang web này https://fxt-chn.org/vi/trading-platform/?action=forexSignup
- Điền vào Tên, Họ, Địa chỉ Email, Số điện thoại (chọn mã quốc gia đúng), và Mật khẩu.
- Đánh dấu vào ô "Tôi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và xác nhận rằng tôi đã trên 18 tuổi."
- Nhấn nút "Gửi".

2. Cập Nhật Thông Tin Cá Nhân:
- Trong Cổng khách hàng, nhấn vào nút có tên của bạn.
- Chọn "Thông tin cá nhân."
- Thêm thông tin như Ngày sinh, Quốc gia, Thành phố, Địa chỉ, Loại tài khoản, Quốc tịch, và Mã bưu điện.
- Nhấn "Bước tiếp theo."

3. Lựa Chọn Tùy Chọn:
- Chỉ ra nếu bạn là công dân/cư dân Hoa Kỳ.
- Đề cập nếu bạn là người có quan hệ chính trị.
- Chọn giới tính của bạn.

3. Tải Lên Chứng Minh Thư Nhân Dân:
- Trong Cổng khách hàng, nhấn tên của bạn một lần nữa.
- Nhấn vào "Trung tâm Xác minh."
- Tải lên Chứng Minh Thư Nhân Dân của bạn.
- Nếu chứng minh thư của bạn có 2 mặt, chọn "Có" trước khi tải lên mặt sau.

5. Tải Lên Chứng Từ Chứng Minh Nơi Ở:
- Thực hiện cùng các bước để tải lên Chứng từ Chứng Minh Nơi Ở của bạn.

6. Xác Nhận Tải Lên:
- Nếu bạn thấy thông báo "Cảm ơn bạn đã tải tài liệu lên. Đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét nó sớm," thì bạn đã tải tài liệu thành công.

7. Xem Xét và Duyệt Tài Khoản:
- Đội ngũ Onboarding Khách hàng, KYC và Tuân thủ sẽ xem xét đơn xin của bạn trong vòng một ngày làm việc.
- Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng liên hệ với hỗ trợ khách hàng qua địa chỉ service@fxtrading.com, trò chuyện trực tuyến hoặc cuộc gọi quốc tế.

Làm cách nào để xác nhận rằng tài khoản của tôi đã được mở thành công?

Khi đơn đăng ký tài khoản trực tuyến của bạn được hoàn tất và được chấp thuận, bạn sẽ nhận được 1 thư email thông báo rằng tài khoản của bạn đã được mở, nội dung email bao gồm số tài khoản của bạn, mật khẩu và hướng dẫn sử dụng tài khoản.

Phí qua đêm được tính khi nào?

Phí qua đêm trong ngoại hối là chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ trong cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch, nó được tính toán dựa trên vị thế của bạn là mua hay bán. Nếu bạn giữ một vị thế qua đêm, tức là 00:00 giờ máy chủ, trong giao dịch ngoại hối được gọi là "tomorrow next" hoặc "tom next", bạn sẽ bị tính phí lãi suất qua đêm.

Tôi có thể thay đổi loại tài khoản giao dịch không?

Khi bạn có vị thế chưa đóng, bạn không thể thay đổi loại tài khoản. Tuy nhiên, khi tất cả các vị thế của bạn đều đã đóng thì có thể đăng ký thay đổi loại tài khoản của mình. Để làm như vậy, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc giám đốc khách hàng của bạn.

Bạn cung cấp những loại tiền tệ cơ sở nào?

Khi đăng ký tài khoản thực, bạn có thể chọn loại tiền tệ cơ bản trong tám loại tiền tệ cơ bản sau: USD, AUD, GBP, EUR, CAD, SGD, NZD và HKD. Nhắc nhở. Khi chọn đơn vị tiền tệ cơ sở cho tài khoản giao dịch thực của bạn, vui lòng xem xét ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái.

Mất bao lâu để mở một tài khoản giao dịch thực?

Điền chính xác thông tin cá nhân, tải lên các tài liệu chứng minh phù hợp, vượt qua kiểm tra EV, là có thể mở tài khoản giao dịch ngay lập tức. Để biết thêm thông tin về kiểm tra EV, hãy xem . Nếu kiểm tra EV không thành công, bạn sẽ nhận được email từ nhóm tài khoản khách hàng của chúng tôi trong vòng 24 giờ yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc tài liệu chứng minh.

Những tài liệu chứng minh cần thiết nào để mở một tài khoản cá nhân?

Thông thường, khách hàng được yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân và bằng chứng địa chỉ mới nhận được gần đây nhất để vượt qua các yêu cầu về quy trình mở tài khoản của chúng tôi.

Các yêu cầu của chúng tôi đối với giấy tờ tùy thân bao gồm:
1. Chứng minh nhân dân. Bạn có thể cung cấp thẻ căn cước quốc gia, hộ chiếu, bằng lái xe hoặc giấy tờ tùy thân khác do chính phủ cấp có chứa các thông tin sau:

Số chứng minh nhân dân
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Ngày hết hạn
2. Bằng chứng về địa chỉ. Đây có thể là bất kỳ giấy tờ nào bạn nhận được gần đây nhất (trong vòng ba tháng qua) từ một tổ chức chính thức và có hiển thị đầy đủ họ tên và địa chỉ của bạn. Nó có thể là:

Hóa đơn tiện ích, hóa đơn điện thoại, bảng sao kê ngân hàng, hóa đơn internet, hợp đồng thuê nhà, ...vv;
Chứng minh nhân dân có hiệu lực hiển thị ảnh và địa chỉ ở.
Khi cung cấp bằng chứng về địa chỉ, hãy gửi tài liệu đầy đủ, hiện thị rõ ràng họ tên và địa chỉ (Không chấp nhận địa chỉ hòm thư bưu điện).

Đối với khách hàng Úc, ngoài các tài liệu bắt buộc, bạn sẽ được mời tham gia bảng câu hỏi trực tuyến nhanh để kiểm tra kiến ​​thức giao dịch cơ bản của mình.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể thay đổi loại tài khoản giao dịch không?

Có, khi tài khoản giao dịch của bạn không có vị thế mở, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn thay đổi loại tài khoản. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua kênh chăm sóc khách hàng trực tuyến hoặc gửi yêu cầu qua email tới địa chỉ email service@fxtrading.com.

Phí qua đêm được tính khi nào?

Phí qua đêm trong ngoại hối là chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ trong cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch, nó được tính toán dựa trên vị thế của bạn là mua hay bán. Nếu bạn giữ một vị thế qua đêm, tức là 00:00 giờ máy chủ, trong giao dịch ngoại hối được gọi là "tomorrow next" hoặc "tom next", bạn sẽ bị tính phí lãi suất qua đêm.

Tại sao tôi không thể đăng nhập vào tài khoản giao dịch của mình?

Có thể có một số lý do khác nhau khiến bạn không thể đăng nhập vào tài khoản giao dịch của mình. Tuy nhiên, những vấn đề này thường liên quan đến mật khẩu hoặc kết nối internet của bạn, 90% trong số đó có thể được giải quyết bằng các cách sau đây:

- Đã cài đặt sai nền tảng giao dịch: Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt và đăng nhập thông qua nền tảng mà chúng tôi cung cấp.
- Phân biệt chữ hoa chữ thường: Các câu chữ trong cửa sổ đăng nhập phân biệt chữ hoa chữ thường. Vui lòng đảm bảo nhập đúng tên người dùng và mật khẩu.
- Dấu cách trong câu chữ: Bạn có thể đã thêm dấu cách thừa vào các câu chữ do nhầm lẫn.
- Máy chủ không được kết nối: Vì một số lý do nào đó, máy chủ của bạn có thể không được kết nối. Bạn có thể tìm ra máy chủ nào được kết nối và máy chủ nào không (và độ trễ tính bằng mili giây) bằng cách xem danh sách máy chủ giao dịch. Để xem chúng, hãy chuyển đến "Tệp" - "Mở Tài khoản" và kiểm tra tất cả các máy chủ giao dịch có thể sử dụng.

Làm cách nào để tôi có thể nhận thêm tiền ảo cho tài khoản thử nghiệm của mình để giao dịch?

Khi lần đầu tiên thiết lập tài khoản demo, bạn có thể chọn số tiền gửi ban đầu mong muốn. Nếu bạn đã có tài khoản demo, bạn muốn nạp tiền vào tài khoản demo của mình, tất cả những gì bạn cần làm là gửi email đến service@fxtrading.com, cung cấp số tài khoản giao dịch demo của bạn và số tiền bạn muốn nạp.

Sự khác biệt giữa tài khoản demo và tài khoản giao dịch thực là gì?

Sự khác biệt duy nhất giữa tài khoản demo và tài khoản giao dịch thực là tài khoản demo giao dịch bằng tiền ảo thay vì tiền thật. Tài khoản demo là một tài khoản giao dịch ngoại hối trực tuyến ảo. Cái gọi là "thử nghiệm" có nghĩa là tiền trong tài khoản là ảo. Ngoài ra, báo giá tiền tệ và hình ảnh biểu mẫu trong tài khoản thử nghiệm được đồng bộ hóa kịp thời so với thị trường giao dịch thực tế. Tài khoản demo hoàn toàn miễn phí và không cần đặt cọc.

Bạn cung cấp những loại tài khoản giao dịch nào? Có gì khác biệt?

Chúng tôi cung cấp hai loại tài khoản, gồm tài khoản giao dịch chuyên nghiệp Pro và tài khoản giao dịch tiêu chuẩn. Tài khoản giao dịch Pro là tài khoản chênh lệch giá gốc, rất thích hợp cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm giao dịch với số lượng lớn, đối với khách hàng quốc tế ngoài Trung Quốc và Úc, tài khoản này còn được gọi là tài khoản Alpha. Còn tài khoản tiêu chuẩn không có phí thủ tục và phù hợp hơn với các nhà giao dịch mới.

Nghiêm túc về việc Giao dịch?

Phương pháp, điều kiện, kỹ năng của bạn trên nền tảng của chúng tôi
Hãy gọi đó là mối quan hệ đối tác hoàn hảo

Đăng ký ngay